Polish YMCA Documents

Authors

Polish YMCA

Files

Download

Download Full Text (4.6 MB)

Description

Oddział Polskiej Y.M.C.A. przy A.P.W. w Obozach Junaków. Sprawozdanie z diałalności finansowe-gospodarczej Centrali Oddziału za okres : 1.I.44 – 29.II.44. [Branch of the Polish YMCA attached to the Polish Army in the East in Junak Camps. Report on financial-economic activities of the Branch Headquarters for the period: January 1, 1944 to January 29, 1944. Unsigned. (In Polish).

Identifier

D268

Publication Date

1944

Collection

Drzewieniecki Collections, Fronczack Room

Keywords

Polish YMCA

Report on Financial-Economic Activities of the Branch Headquarters for the Period: January 1, 1944 to January 29, 1944

Share

COinS